rovelver

Rolvelver Torna Nedİr ?

Rolvelver torna tezgahları, genellikle altı köşeli olup, her köşesi üzerine özel birer tespit tertibatı yardımıyle ayrı görevleri olan takımlar takılabilir. Gaye; takımları döner kafa üzerinde hazır bulundurarak takım veya tezgah değiştirme gibi verimli olmayan zamanı en aza indirmek, böylece işleme zamanını, dolayısıyle parça maliyetini azaltmaktır. Ayrıca hazır bulunan birkaç taraflı ve karşılıklı kalem taşıyıcı yardımıyla iş parçasının çeşitli işleme kademelerini sırayla seri olarak yapmak mümkündür. Bu tezgahlar gerek basit, gerekse karışık şekilli parçaların küçük orta ve hatta büyük seriler halinde işlenmesinde elverişlidirler.

Her türlü rolvelver torna işlemleriniz için bize ulaşabilirsiniz.